De milieu-impact van voertuigen heeft vele facetten. Het gaat dan bv. over luchtverontreiniging (fijn stof, ozonvorming, …), over klimaatverandering (CO2-uitstoot), over geluidshinder. Maar de impact kan ook vanuit verschillende hoeken bekeken worden. Hebben we het enkel over de uitlaat van het voertuig of bekijken we het breder zodat ook de productie van voertuig en brandstof worden meegenomen? Als we uitsluitend naar de uitlaat kijken, dan is het duidelijk dat de ‘zero-emissievoertuigen’ de meest milieuvriendelijke zijn. Die hebben vanuit milieuoogpunt op zich al voordelen omdat het verdwijnen van uitlaatemissies een grote vooruitgang betekent in dichtbevolkte gebieden. De overblijvende emissies doen zich voor ter hoogte van de elektriciteitscentrales (waar de stroom wordt geproduceerd), wat ze beter beheersbaar maakt. Bovendien zijn deze voertuigen ook veel stiller. Zoals is te lezen op: milieuvriendelijkevoertuigen.be