Na drie succesvolle meetcampagnes werkt het Steunpunt Milieu en gezondheid aan een nieuwe cyclus van het Vlaamse humane-biomonitoringsprogramma. In de loop van 2017 en 2018 werd opnieuw een meetcampagne uitgevoerd bij zeshonderd jongeren verspreid over Vlaanderen. In 2020 zullen de resultaten bekend worden gemaakt.

Lees verder op Milieu-en-gezondheid.be